Σελίδες

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΑΝ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ:

- Αναγκαστική αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών.
-Διάθεση των νέων εκδοθεισών μετοχών στους έχοντας καταθέσεις σε αυτές τις Τράπεζες μέχρι ενός ορίου (αναγκαστική αγορά ) αντί της δήμευσης , φορολόγησης,κουρέματος κλπ. των καταθέσεων. Κατ΄αυτόν τον τρόπον και οι υποχρεώσεις των Τραπεζών θα μειωθούν και για τους καταθέτες θα μετριασθεί η ζημιά. Στους μικρούς καταθέτες να διατεθούν προνομιούχες μετοχές στους δε μαγαλύτερους που δυνατόν να είναι και θεσμικοί επενδυτές να διατεθούν κοινές μετοχές..
Επίσης μπορεί το μέτρο αυτό να επιδράσει ανασταλτικά στήν επιθυμία τους να αποσύρουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα των καταθέσεων τους άμεσα, αφού τα συμφέροντά τους θα συνδεθούν με την πορεία τών Τραπεζών αυτών.Η τιμή διάθεσης των (νέων αυτών) μετοχών καλύτερα να οριστεί σε σημείο κατώτερο του κλεισίματος της Παρασκευής.


KON MAR

1 σχόλιο: