Σελίδες

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

S&P taglia l'outlook della Grecia. Resta intanto pericolosamente aperta la partita che l'eurozona sta giocando su Grecia e Spagna. Crescono infatti le pressioni per modificare il piano di salvataggio di Atene da parte del Fmi che, secondo il "Wall Street Journal", vorrebbe un ulteriore taglio del rapporto debito-pil al 100%. Un pressing, quello del Fondo, sul quale arriva la doccia fredda di Standard & Poor's che rivede al ribasso l'outlook della Grecia a "negativo" da "stabile" e prevede che Atene potrebbe aver bisogno di ulteriori aiuti Ue-Fmi per il 2012. L'agenzia stima inoltre che il debito greco raggiunga il 170% nel 2013, con un pil in calo del 10-11% nel 2012-2013, una contrazione peggiore rispetto al 4-5% previsto da Ue-Fmi. Il rating resta confermato a "CCC", a un passo dal default.

Μετάφραση:

- Ο (οίκος αξιολόγησης) STANDARD & POOR'S υποβαθμίζει την προοπτική της  Ελλάδος. Παραμένει εν τούτοις επικίνδυνα ανοικτό το  παιχνίδι που παίζει η Ευροζώνη πάνω από την Ελλάδα και Ισπανία. Αυξάνουν εν τω μεταξύ οι πιέσεις για τροποποίηση του σχεδίου σωτηρίας της Αθήνας από πλευράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,το οποίο, σύμφωνα με την WSJ , θα επιθυμούσε περαιτέρω περικοπή της σχέσης Χρέους-ΑΕΠ στο 100% .Μια πίεση σ ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο έρχεται και η ψυχρολουσία της  STANDARD & POOR'S που αναθεωρεί προς τα κάτω την προοπτική της Ελλάδος σε <<αρνητική>> από <<σταθερή>> και προβλέπει οτι η Αθήνα πιθανόν να χρειαστεί περαιτέρω βοήθεια από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΝΤ για το 2012.Το πρακτορείο (δηλ. ο οίκος STANDARD & POOR'S) επί πλέον εκτιμά οτι το Ελληνικό χρέος θα φτάσει στο 170% μέσα στο 2013. με το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) να συρρικνώνεται κατά 10-11% στο διάστημα 2012-2013,μια απομείωση χειρότερη από την αναμενόμενη του 4-5% που προβλέπονταν από ΕΕ-ΔΝΤ. Η αξιολόγηση επαναβεβαιώνεται στην κατηγορία ΄΄CCC΄΄, ένα βήμα πριν την χρεωκοπία.


Translated by: KON MAR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου