Σελίδες

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ


Αν θεωρείται λύση στο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας η μείωση του μισθολογικού κόστους του δημοσίου και μέσο επίτευξης του οι αθρόες απολύσεις με δυσμενή κοινωνικά αποτελέσματα,να μου επιτραπεί να αντιπροτείνω αντ΄αυτών να καθιερωθούν οι μακροχρόνιες άδειες ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΏΝ-  1- 2 -5 ετών με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
-Διασφάλιση της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου (μετά την λήξη της o υπάλληλος  επανέρχεται στην ίδια ή αντίστοιχη θέση)
-πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
-ο χρόνος  της αδείας να λογίζεται πλασματικά ως κανονικός χρόνος εργασίας για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του υπαλλήλου.
-Κατά το διάστημα της αδείας ο υπάλληλος δεν υπόκειται σε βλαπτική μονομερή μεταβολή των όρων εργασίας και έχει το δικαίωμα να παράσχει εργασία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή να αναπτύξει δική του επιχειρηματική δραστηριότητα με μεταφορά όμως των ασφαλιστικών υποχρεώσεων σ΄αυτόν.
-Να γίνει κατ΄αρχήν σε εθελοντική βάση,ίσως θελήσουν να κάνουν χρήση κυρίως νεαρές μητέρες,αλλά και άλλοι,άνδρες,για να αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα στην αγορά.
-Σε υποχρεωτική βάση και εκ περιτροπής,  μέχρι να επέλθει ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα και στο βαθμό που δεν διαλύεται η δημόσια διοίκηση.
-Αν υπάρχει  άρνηση αποδοχής, να εφαρμοσθούν οι εργασιακοί νόμοι περί απολύσεων και αποζημιώσεων για τους υπαλλήλους Ανωνύμων Εταιρειών.
-Έχω την άποψη ότι και το οικονομικό όφελος θα είναι ισοδύναμο και με το μικρότερο κοινωνικό κόστος θα επιτευχθεί.
Aυτό θα έπρεπε και μπορούσε να ήταν το περιεχόμενο της εργασιακής εφεδρείας.

(ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2011) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου