Σελίδες

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

ΝΕΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολλοί περιγράφουν ως απόλυτα καταστροφική την εισαγωγή νέου Εθνικού Νομίσματος, λόγω κυρίως της έλλειψης εμπιστοσύνης των αγορών προς αυτό και της συρρικνωμένης παραγωγικής βάσης της χώρας,με υπαιτιότητα και του Ευρώ,βέβαια.

– Νομίζω ότι υπάρχει ένας πιο λογικός τρόπος να ξεφύγουμε από αυτό που σήμερα φαίνεται ως αδιέξοδο.Αρκεί να διαπραγματευτούμε και να "πείσουμε" κάποιον υπερεθνικό οργανισμό, κατά προτίμηση την ΕΚΤ, να εκδώσει αρχικά αυτός-(ή) ή να εγγυηθεί για κάποιο ικανό χρονικό διάστημα την σταθερή,συνδεδεμένη ισοτιμία ενός νέου εθνικού νομίσματος,πχ,Νέας Δραχμής,σε μια ισοτιμία αναφοράς προς Ευρώ: 1/10, με ελεγχόμενη διακύμανση +/-5%

Σε ανταλλαγή θα της εκχωρήσωμε ισόποση αξία από τα προς απόσυρση Ευρώ,τα οποία υπολογίζονται στην Ελλάδα γύρω στα 24 δις ή και πλέον.Η κάλυψη αυτή, προσωρινή,θα προσδώσει αξιοπιστία στο νέο νόμισμα και αποδοχή από την αγορά, ενώ το κόστος για την ΕΚΤ θα είναι ελάχιστο σχετικά με άλλες καταστάσεις,χρεωκοπίας κλπ.

Φυσικά θα χρειασθεί να ληφθούν μέτρα συναλλαγματικών περιορισμών και να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις και να ασκηθεί ένας ήπιος προστατευτισμός στην οικονομία μέχρι να ισορροπήσει και να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή.

Το εκδοτικό δικαίωμα του νέου νομίσματος θα εκχωρηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος σε εύθετο χρόνο,λογικό χρόνο, και πάντως μή εκ των προτέρων γνωστόν.

-Ίσως είναι τώρα η σωστή στιγμή να επεξεργαστούμε ένα πιο βιώσιμο και μακροχρόνιο σχεδιασμό, με την ευκαιρεία της παρούσης κρίσης,με ριζοσπαστισμό και θάρρος και εμπιστοσύνη στο μέλλον μας

.-Διαφορετικά θα αφεθούμε να διολισθαίνουμε συνεχώς σε άβυσσο και να αντιμετωπίσωμε αργότερα το ίδιο πρόβλημα, υπο δυσμενέστερες πιθανόν συνθήκες.

-Τώρα που στην Ευρώπη φαίνεται να αφυπνίζονται συνειδήσεις!


KON MAR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου