Σελίδες

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

TΑ<< ΝΕΑ>> ΑΠΟ ΤΟΝ Κον DRAGHI MARIO.


TΑ<< ΝΕΑ>> ΑΠΟ ΤΟΝ Κον DRAGHI MARIO.

Πέρασε λοιπόν και η έκτη ημέρα του Σεπτεμβρίου,η πολυαναμενόμενη!

Όλος ο κόσμος περίμενε αυτήν την ημέρα και προπάντων εμείς εδώ οι Νότιοι της Ευρώπης,με λαχτάρα να ακούσουμε από τον κον Ντράγκι το σωτήριο άγγελμά του για την αποτελεσματική και δραστική θεραπεία των (οικονομικών) ασθενειών μας. Νομίζω ότι εκ του ασφαλούς πια μπορούμε να εκφέρουμε μερικές σκέψεις,κριτικά αλλά και ψύχραιμα διατυπωμένες..

Ας αναφερθούμε πρώτα τι αναμέναμε από τον Κον DRAGHI :
-Ο πρόεδρος λοιπόν της ECB θα προσδιόριζε τον βαθμό και την έκταση της παρεμβατικότητας της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας στις διεθνείς αγορές αγοράζοντας και παρακρατώντας μέρος του δημοσίου αλλά και τραπεζικού χρέους κρατών-μελών της Ευροζώνης,με την αγορά ομολόγων και άλλων τίτλων κυρίως βραχυπρόθεσμου δανεισμού.που εκδίδουν κράτη όπως η χώρα μας,η Ιταλία,η Ισπανία κλπ, που έχουν έντονο πρόβλημα χρέους..Στόχος η συγκράτηση της απόδοσης αυτών των τίτλων,δηλ. μείωσης των spread σε ανεκτά επίπεδα,επιθυμητό όριο γύρω στο 3%.
Δευτερογενές αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης η αποθάρρυνση κερδοσκοπικών επιθέσεων εναντίον αυτών των χωρών και του Ευρώ.
Κρυφή προσδοκία ορισμένων ημών η αύξηση της νομισματικής ρευστότητας από τα ποσά που θα διοχέτευε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς τον σκοπόν αυτόν,δηλ. της αγοράς ομολόγων,και θα επέρχονταν έτσι χαλάρωση της ακολουθούμενης έως τώρα περιοριστικής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής..

Αυτής της πολιτικής που όπως η εμπειρία των δύο προηγουμένων χρόνων έδειξε, αντί να αποθαρρύνει κερδοσκοπικές κινήσεις του μεγάλου αδιάθετου πλεονάζοντος κεφαλαίου,εν πολλοίς λογιστικού χρήματος που δημιουργήθηκε από την υπεραξία χρηματιστηριακών τοποθετήσεων,αποθάρρυνε αντιθέτως κάθε παραγωγική επένδυση σ΄αυτές τις χώρες οδηγώντας τες την μία μετά την άλλη σε ύφεση και αποεπένδυση και πτώση,βάθεμα της κρίσης σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό  επίπεδο. Τα αυτονόητα δηλαδή...

. Αυτονόητα όχι όμως για όλους.Οι φύλακες έχουν γνώσιν και φρόντισαν να θέσουν χαλινό στα σχέδια του κου DRAGHI.
  • το χρήμα που θα διοχετευθεί στις αγορές για την εξαγορά αυτών των τίτλων θα αντισταθμιστεί με ισόποση παράλληλη απόσυρση (χρήματος) από την νομισματική κυκλοφορία .Έτσι θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης πληθωριστικών φαινομένων.
  • ποσοτική οριοθέτηση της παρέμβασης
  • Τα προγράμματα περιοριστικής οικονομικής πολιτικής όπου εφαρμόζονται θα συνεχιστούν χωρίς καμία απόκλιση.Η επιτήρηση εφαρμογής τους θα ενταθεί και με την βοήθεια του IMF.
  • Χώρες που δεν είναι ενταγμένες μέχρι τώρα σε κάποιο πρόγραμμα εξυγίανσης θα πρέπει να υπογράψουν ένα τύπο μνημονίου αν θέλουν να ενταχθούν στον σχεδιασμό αυτό της ΕΚΤ.
  • Θα ενισχυθούν οι μηχανισμοί επιτήρησης της εφαρμογής των προγραμμάτων <<αναδιάρθρωσης>> των οικονομιών σε όποιες χώρες εφαρμόζονται (καλύτερα να την ονομάσουμε <<αποδιάρθρωσης>>)
  •  Η  πιστοποίηση αυτής της <<σωστής>>πορείας  από την εκάστοτε τρόικα θα είναι όρος απαραίτητος για να ενταχθεί μια οικονομία σε αυτήν την δραστηριότητα της  ΕΚΤ.
  • Η χώρα μας,τέλος, δεν φαίνεται να εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό  γατί το σύνολο σχεδόν του χρέους της έχει καταστεί μακροπρόθεσμο με τα προηγούμενα προγράμματα ανταλλαγής ομολόγων

Με άλλα λόγια, μένουμε στα ίδια:Ύφεση, αποεπένδυση,αποδιάρθρωση, με υπομονή και επιμονή.
Μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τον Νότο της Ευρώπης να δραπετεύσει προς σίγουρες κεντροευρωπαϊκές αγορές,να γεμίσει τις κούφιες κοιλιές των Τραπεζών τους,να χρηματοδοτήσει φθηνά τις οικονομίες τους ή και να επιδοτήσει ακόμη με μηδενικά και αρνητικά επιτόκια απόδοσης.
Μέχρι να εξευτελιστούν τελείως οι οικονομίες των χωρών του Νότου,οι λαοί τους και συνολικά οι χώρες της περιφέρειας ώστε να καθιερωθούν αναμφισβήτητα στην ηγεμονική τους θέση οι αντίστοιχες της Κεντρικής Ευρώπης, δηλ, της Γερμανίας και μιας-δύο άλλων δορυφόρων.

Να το πούμε διαφορετικά: Οι οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν στο βάθος Εθνικές και ανταγωνιστικές μεταξύ τους.Ενοποίηση οικονομικού χώρου είχαμε μόνο, στην ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και κεφαλαίων,προνομιακό πεδίο για τις ανταγωνιστικότερες οικονομίες του Βορρά.. Στην ουσία είχαμε δηλ.επέκταση του ζωτικού οικονομικού χώρου τους γι αυτό και η προτεραιότητα στη διεύρυνση γεωγραφικά αντί της ολοκλήρωσης της ενοποίησης της ΕΕ.

Και οι επιπτώσεις από την παρούσα κρίση δεν είναι ίδιες για όλα τα κράτη μέλη.Χωρίς ενδοιασμό μπορούμε να πούμε ότι ορισμένες χώρες ωφελήθηκαν μάλιστα από την κρίση καθιερώνοντας τες κυρίαρχες δυνάμεις,εξουδετερώνοντας δυνητικούς αντιπάλους, κρίσιμο μέγεθος μελλοντικά.Έτσι εξηγείται πιθανόν και ο ηθικός πόλεμος κατά των λαών και χωρών του Νότου,υποδεικνύοντας τες ως αρνητικά πρότυπα, πέρα από τις αμφίβολης αξίας επιβαλλόμενες οικονομικές πολιτικές..Και θα επιμείνουν σε αυτές τις πολιτικές μέχρι να εκτιμήσουν κίνδυνο παρενεργειών μη ελεγχομένων και να αποδεχθούν να υποχωρήσουν σε ηπιότερες.


Εδώ έγκειται η διαφορά με την πλειοψηφία των οικονομικών αναλυτών,αξιολογοτάτων βέβαια ,που προσπαθούν να αποδείξουν το λανθασμένο της ακολουθούμενης πολιτικής.Προσωπική εκτίμηση ότι η επιβαλλόμενη πολιτική δεν οφείλεται σε άγνοια και αδυναμία ορθής οικονομικής ανάλυσης, αλλά σε  καιροσκοπισμό.

Η στάση τους αυτή πιθανότατα δεν σχεδιάστηκε εξ αρχής, αλλά μετά το πρώτο Shock από το ξέσπασμα της κρίσης του 2008,σε κάποια φάση αντελήφθησαν ότι πέρα από τους όποιους κινδύνους η (κάθε) κρίση εμπεριέχει και ευκαιρίες για αυτόν που εισέρχεται σε αυτήν με καλύτερους όρους και είναι διατεθειμένος να ωφεληθεί με κάθε τρόπο .Και από αυτήν την ευκαιρία δεν είναι διατεθειμένοι φαίνεται να απαγκιστρωθούν ακόμη.Θα ευνοηθούν πολιτικές και πολιτικοί πρόθυμοι στις χώρες με κάθε τίμημα και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να διασπασθούν οι χώρες του Νότου διαβαθμίζοντάς τες ως προς τις προοπτικές διάσωσής τους και ως προς την προθυμία τους να συμμορφωθούν με την υποδεικνυόμενη Οικονομική Ορθοδοξία ,προβάλλοντας πρότυπα και αρνητικά πρότυπα.

Από τις εξαγγελίες του Κου Ντράγκι λοιπόν μόνο χρόνος μπορεί να εξαγοραστεί,μένει να δούμε για πιο σκοπό και μέχρι πότε. Οι <<αγορές>> Θα επανέλθουν σύντομα μετά το πρώτο συγκράτημά τους .
KON MAR

1 σχόλιο:

  1. www.scanningtheweb.com/scans/k-magazino.blogspot.comLearn more about k-magazino.blogspot.com. We have scanned k-magazino.blogspot.com and we have discovered many things. You would be surprised!

    ΑπάντησηΔιαγραφή